bcg_vyuziti
MINUT NAVÍC
PRO ZÁCHRANU LIDSKÝCH ŽIVOTŮ
dreamstime_xxl_340744162

ZÁCHRANA LIDSKÝCH ŽIVOTŮ

produkt_set1-1024x1024

Nano – záchranný evakuační set

1

Záchranné prostředky dodávané firmou NANO TECHNOLOGI CZ s.r.o. slouží k záchraně lidských životů po celém světě.

více o nanotechnologiích >

Nanoprodukty firmy NANO TECHNOLOGI CZ s.r.o. se uplatňují jak u bezpečnostních a záchranných složek, tak v běžném civilním životě a v průmyslových odvětvích. Nanoprodukty vždy zajistí bezpečné opuštění hořících budov či průmyslových komplexů.

oblasti využití nanoproduktů >

Díky unikátním vlastnostem, které dosud žádný protipožární oblek nenabízel, jsme schopni prodloužit čas pro záchranu lidských životů až o 15 min. Oblek doplňuje maska na hlavu a výkonný hasicí sprej.

Nano – záchranný evakuační set >

NANOTECHNOLOGIE

Nanotechnologie jsou obory výzkumu a vývoje, které se zabývají tvorbou a využíváním technologií v měřítku řádově nanometrů (obvykle cca 1–100 nm), tzn. 10−9 m, což je přibližně tisícina tloušťky lidského vlasu. Tím se dostávají k manipulaci s hmotou v atomárním a molekulárním měřítku, přičemž se uplatňují kvantově-mechanické jevy, které se vymykají chápání světa viditelného pouhým okem.

 

Jedním ze zakladatelů nanotechnologie je označován Richard Feynman, který základní myšlenky představil ve své slavné přednášce nazvané „Tam dole je spousta místa“ (There’s Plenty of Room at the Bottom) v roce 1959.

 

Přestože byly základní principy objeveny již před více než půl stoletím, tak aplikované výsledky výzkumu a vývoje nanotechnogií se začínají uplatňovat až nyní, nanotechnologie a nanomateriály se v poslední době čím dál častěji uplatňují v elektronice, elektrotechnickém průmyslu, zdravotnictví, strojírenství, stavebnictví, textilním průmyslu a dalších oblastech.

 

O FIRMĚ

NANO TECHNOLOGI CZ s.r.o. je mladá perspektivní společnost a jejím cílem je přispět k záchraně lidských životů v nejrůznějších oblastech po celém světě.

Společnost NANO TECHNOLOGI CZ s.r.o. spolupracuje s nejlepšími univerzitami a předními vývojářskými centry. Společnost je držitelem mnoha důležitých patentů. Má vlastní vývoj a zajištěnou výrobu záchranných prostředků.

Za společností pevně stojí české a slovenské banky.

NANO TECHNOLOGI CZ s.r.o. exportuje záchranné prostředky do celého světa: Evropa, USA, Rusko, Čína, Spojené Arabské Emiráty, Indonésie, Austrálie a mnoha dalších zemí.

Dodávky míří bezpečnostním a záchranným složkám vnitra a obrany jednotlivých států a také soukromým a mezinárodním firmám.

NANO TECHNOLOGI CZ s.r.o. chce prosadit nano produkty jako globální standard záchrany lidských životů.

15 MINUT NAVÍC
PRO ZÁCHRANU ŽIVOTA

1

2

4

5