Záchranný evakuační set C

300 €

Záchranný
evakuační set
A


Více info
Záchranný evakuační set B

350 €

Záchranný
evakuační set
B


Více info
Záchranná evakuační maska C

80 €

Záchranná
evakuační maska
A


Více info
Záchranná evakuační maska B

130 €

Záchranná
evakuační maska
B


Více info
Záchranný evakuační oblek

210 €

Záchranný
evakuační oblek


Více info
Záchranný hasící sprej

10 €

Záchranný
hasicí sprej


Více info
Antismogová rouška

Antismogová
antibakteriální rouška


Více info
Aqoiltex absorpční textilie

Aqoiltex
absorpční textilie


Více info
Záchranný evakuační set A/B/C

Záchranný evakuační set A/B


Naše unikátní řešení založené na použití speciálního roztoku, ve kterém jsou produkty smáčeny, dokáže účinně odrážet teplo a tvoří termickou bariéru. Tím je zajištěno, že oblek odolá tepelnému záření požáru. Proto je člověk ochráněn před žárem a podmínky vytvořené pod látkou zabrání přehřátí organismu. Díky svým unikátním vlastnostem je oblek odolný i vůči působení přímého ohně po dobu několika minut, což doposud žádný jednorázový oblek nenabízel.

Tato souprava se skládá ze tří výrobků a jako celek slouží k opuštění požárem zasažené budovy ještě před příjezdem IZS (integrovaného záchranného systému).

Souprava zahrnuje tyto součásti:

 • Záchranná evakuační maska
  • varianta A
  • varianta B
 • Záchranný evakuační oblek
 • Záchranný hasicí sprej
Odborný posudek ke zdravotní nezávadnosti

A: 300 €

B: 350 €


Záchranný evakuační oblek

Záchranný evakuační oblek


Inovativní jednorázový oblek je vyroben ze speciálně vyvinuté tkaniny napuštěné roztokem. Tento materiál dosahuje zajímavých hodnot v odolnosti proti žáru a plamenu.

Oblek je vyroben v podobě pláště s kapucí, který umožňuje okamžité nasazení a urychlené opuštění objektu a zároveň chrání většinu těla uživatele. Tento oblek umožňuje uživateli pobyt v hořícím objektu nebo požárem zasaženém místě po dobu až 15 minut. V zásadě se dá říci, že dokud se roztok nevypaří působením žáru a přímého ohně, je osoba chráněna. Osoba oblečená do běžného oděvu si na sebe vezme tento speciální oblek, který je mokrý, a je tak chráněna až 15 minut před horkem a několik minut před přímým ohněm. Roztok, kterým je oblek napuštěn, není toxický. Naopak je ekologický, nezničí oblečení a není nebezpečný při styku s pokožkou.

Oblek a roztok je plně ekologický a podléhá biologickému rozpadu.

Bezpečnostní list
Technický list
Certifikát vysvětlení
Test na figuríně – zpráva

210 €Záchranná evakuační maska


Záchranná evakuační maska C

Varianta A

Jedná se o unikátní patentovanou technologii nové speciální masky. Maska má za úkol zabránit udušení evakuované osoby a umožnit jí dobrý výhled na cestě ven. Slouží k tomu vysoce výkonný integrovaný důkladný filtr, který chrání osobu před oxidem uhelnatým a celou řadou dalších nebezpečných toxických látek, které se v požárem zasaženém objektu nacházejí.

Požární úniková maska a kukla chrání proti chemikáliím ve škále filtru ABEK a pevným a kapalným částicím v kategorii P3 a navíc proti CO. Maska má nízkou hmotnost. Dodává se v jednotné velikosti.  Doba skladovatelnosti je 5 let.


A: 80 €

Záchranná evakuační maska B

Varianta B

Záchranná evakuační maska je určena k ochraně osob při evakuaci z požárem zasažených objektů. Maska má za úkol zabránit udušení evakuované osoby a umožnit jí dobrou orientaci na cestě z hořící budovy nebo jiného objektu.

 • chrání proti zplodinám z kouře a chemickým látkám
 • nehořlavý a chemikáliím odolný materiál kukly
 • chrání proti všem druhům plynů/částic
 • jednoduché nasazení, jednorázové použití
 • vysoce ekonomická – doba použitelnosti až 10 let s možností servisu a prodloužení doby použitelnosti

Záchranná evakuační maska s dýchacím filtrem v kombinaci s kuklou k použití při požáru a při nehodách s chemikáliemi.

Lícnice polomasky, vyrobená ze silikonu, je zabudovaná do kukly z chemicky odolného materiálu.

Kukla se dá rychle a jednoduše nasadit, aniž by bylo nutné předchozí nastavování. Kukla je vybavena plynovým a částicovým filtrem. Chrání proti kysličníku uhelnatému a jiným jedovatým plynům a částicím, které mohou vznikat při požáru.

Technický list

B: 130 €

 
 
Záchranný hasící sprej

Záchranný hasicí sprej


Pro Záchranný evakuační set je dodáván speciální Záchranný hasicí sprej. Slouží k uhašení drobných požárů na cestě ven z hořící budovy, jako například dveře, spadlý trám, hořící koberec a podobně. Vzhledem k použité technologii má tento malý, ale nesmírně výkonný hasicí sprej s objemem pouze 470 ml velmi dobré hasební schopnosti. Je tlakován dusíkem a umožňuje postupné použití hasebního prostředku až do úplného vyprázdnění. Na obrázku je tryska hasicího spreje, která je opatřena plombou na horní straně a hasební spouští, která dostříkne až na vzdálenost 3 m.

Speciální roztok lze nastříkat přímo na nechráněnou pokožku lidského těla, a tím ochránit pokožku proti popálení.

Tato unikátní hasební technologie najde své využití také v automobilovém průmyslu. Je nepostradatelnou součástí výbavy osobního vozidla při hašení požáru a zároveň jako ochrana posádky hořícího vozidla.

Bezpečnostní list
Technický list

10 €Záchranná evakuační maska B

Aqoiltex absorpční textilie


 
 • Hydrofobní materiál
 • Separuje olej od vody
 • Vykazuje velkou absorpční kapacitu
 • Lehký, flexibilní, snadno aplikovatelný
 • Pro použití ve vodě i na suchu

Náš nový materiál Aqoiltex snadno separuje nejen ropné látky od vody. Materiál zachytí ropu, oleje či podobné látky a vyčištěná voda se do textilie nevsakuje a odteče pryč. Hlavní využití je likvidace ropných a olejových skvrn ve vodě. Díky vysoké účinnosti postačí u tohoto sorpčního materiálu použít pouze malé množství v porovnání s klasickými sorbenty.

Více informací